Zapamiętajcie ten adres: renskawies.info.pl. To właśnie tutaj będzie najwięcej zdjęć dodawanych prosto z Reńskiej Wsi. Na tej witrynie będą także informacje z okolic naszej gminy.